Bán tiệm

SANG NHÀ HÀNG Ở BAYTOWN

(281) 422-8100 - (832) 916-9064 - Baytown

Available

BÁN TIỆM NAIL TRONG KHU HEB PLUS

(210) 548-6281 - (210) 332-2983 - HEB Plus ( Schertz, TX. 78154)

Available

$150,000.00

SANG TIỆM NAIL Ở CORPUS CHRISTI-TX

(361) 442-0911 - Corpus Christi

Available

BÁN TIỆM NAIL, GIỮA AUSTIN VÀ SAN ANTONIO

Tel: (830) 491-2878, giữa Austin và San Antonio

Available

$65,000.00

BÁN NHÀ HÀNG PHỞ TRÊN KHU SOUTHWEST

(832) 758-8234

Available